Klassiskkoncert.dk"Bach - en stille time" byder på smukke, stille orgelkoraler fra Johann Sebastian Bach's "18 Choräle".
De er særligt udvalgt til denne cd og hører til blandt mine yndlingsværker for orgel, fordi der er meget udtryksfulde, på en og samme tid enkle og dog komplicerede.
Musikken på denne cd giver mulighed for at nyde langsomheden på stille dage eller at sænke tempoet på en mere hektisk dag.
En stille time med tid til ro og eftertanke.
Sælges hos www.noder.dk.

Anmeldelelse af Sven Atle Johannesen, Orgelspeilet 1-2016:
Stillferdig Bach
Fra 18 Choräle: BWV 662, 664, 652, 663, 659, 653, 654, 658 og 668
Vibeke Astner, orgel
Spilt i Mariager kirke, Danmark
Orgel: Bernard Aubertin, 2010. Gateway Music (2015)
Tilgjengelig fra bl.a. www.noder.dk.
Kan streames/lastes fra Spotify, iTunes o.a.
Vibeke Astner er en organist med en imponerende cv, og med flere cd-produksjoner bak seg. Hennes siste solo-prosjekt er et utdrag av Johann Sebastian Bachs 18 Leipzigerchoräle. Tidligere har hun presentert både dansk romantikk og Messiaens Les corps glorieux, og samtidig med Bach kommer også en produksjon med firehendige arrangementer av bl.a. Tsjajkovskij og Bizet. Astner må være en svært allsidig musiker.
Som tittelen på herværende produksjon sier er dette relativt stillferdig Bach. Bak på cd-ens innpakning sier organist Astner at de utvalgte verker ... hører til blandt mine yndlingsværker for orgel, fordi de er meget udtryksfulde, på en og samme tid enkle og dog kompliserede. Musikken på denne cd giver mulighed for ar nyde langsomheden på stille dage eller at sænke tempoet på en mere hektisk dag. En stille time med tid til ro og eftertanke.
Siden dette er en stille time er tempi gjennomgående noe langsommere enn hva vi vanligvis møter, og det er det meditative ved satsene som er vektlagt. Likevel er det aller meste svært engasjerende.
Vibeke Astner må ha arbeidet lenge og vel med denne musikken. Hun har en imponerende evne til å holde pulsen og gjøre musikken interessant gjennom de langsomme tempi, hun vet hvor tyngdepunktene og «poengene» er, og hun vet hele tiden hvor hun skal. Hun er også flink til å utnytte klangfargene i Mariager kirkes Aubertin- orgel. I en stille time møter vi selvsagt ingen plenumsregistreringer eller Trompeter i forte, derimot ulike grunnregistreringer mot delikate solokombinasjoner som stort sett passer svært godt til musikken. Spesielt vellykket er etter min mening
BWV 662, 659, 664, som flyter elegant og dansende av gårde med velbalansert 8’-registrering i manualene, og ikke minst 653 (An Wasserflüssen Babylon). Sistnevnte står for meg som Bachs aller nydeligste koralbearbeidelse, og Astner utformer satsen omhyggelig og sikkert, med varhet og varme. C.f. med mild rørstemme balanserer perfekt til overstemmene og pedal. Dette er meget elegant gjort!
Disposisjonen til orgelet er gjengitt i det lille tekstbilaget.
Vi skjønner fra første tone hvor Astner vil med musikken, og hun evner å levendegjøre den enkle satsen på en imponerende måte.
Aubertin-orgelet viser seg i det store og hele som et svært klangskjønt og interessant instrument, men dessverre er det tendenser til sein/utydelig ansats i pedalens 16’-stemmer i store oktav. Nå kan dette selvsagt bero på hvor i kirkerommet man befinner seg med ørene eller mikrofonene – jeg har ikke vært i Mariager og hørt orgelet «live». Men jeg kan ikke tro at uklarheten skyldes Vibeke Astners spill; hennes teknikk virker suveren, og hun har en tydelighet i artikulasjonen som viser a hun til fulle må spille på lag med orgelets følsomme traktur.
Den som ønsker å vite mer om Mariagers Aubertin-orgel (46/III+P) kan finne mer i Det Danske Orgelselskabs tidsskrift Orglet 2/2010, der både instrumentet og tilblivelsesprosessen er beskrevet.
Vibeke Astner har med denne utgivelsen kommet med en cd som bør friste et svært mangfoldig publikum. Det viktigste er kanskje at den tilbyr det aller ypperste av meditativ orgelmusikk til nye målgrupper. Den som aldri har hatt noe forhold til Bach og orgel (utover den evinnelige BWV 565) vil her virkelig kunne få en aha-opplevelse. Og så er det verdifullt at produksjonen også tilbys via streaming og nedlasting. Dette er antagelig veien å gå for å nå ut til nye målgrupper. Hvis du ikke har forsøkt å streame orgelmusikk tidligere, hvorfor ikke la Bach – en stille time være debuten?

Klassiskkoncert.dk  >> CD "Bach - en stille time"
Denne side bestyres af Vibeke Astner. Webstedet er udviklet af Internetsnedkeren i Typo3